Tiền ký quỹ trong Forex là gì? Cách tính tiền kỹ quỹ như nào?

Tiền ký quỹ trong Forex là một thuật ngữ cơ bản mà mọi forex trader cần phải biết và hiểu rõ. Tiền kỹ quỹ đối với mỗi nhà môi giới khác nhau sẽ có những quy định khác nhau. Vậy tiền ký quỹ trong forex là gì và cách tính tiền ký quỹ như nào?

Tiền ký quỹ trong Forex là gì?

Tiền ký quỹ trong Forex là một số tiền nhỏ dùng để “đặt cọc” cho nhà môi giới, để họ cho phép bạn mở và duy trì một vị thế lớn hơn rất nhiều lần số “tiền cọc”, và số tiền này được gọi là tiền ký quỹ.

Ví dụ: Nếu bạn muốn BUY 1 Lot USD/JPY trị giá 100.000 USD, bạn không cần trả toàn bộ 100.000 USD, bạn chỉ cần đặt cọc một khoản tiền nhỏ, chẳng hạn như 2% ~ 2.000 USD. (Số tiền thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới của bạn quy định). Số tiền 2000 USD này được gọi là Tiền ký quỹ trong Forex.

Tóm lại, tiền ký quỹ trong Forex có thể hiểu nôm na là một khoản tiền thế chấp hay tiền đặt cọc. Đây là khoản tiền cần thiết để mở một vị thế và giữ cho nó ở trạng thái mở.

Về phía bạn, tiền ký quỹ trong Forex giống như một sự đảm bảo của bạn với nhà môi giới rằng “tôi có thiện chí” và “tôi có đủ khả năng” để mở và giữ giao dịch.

Về phía nhà môi giới, tiền ký quỹ trong Forex chỉ đơn giản là một khoản tiền mà họ sẽ giữ để đảm bảo rằng bạn chắc chắn có thể trả nếu bạn thua giao dịch đó. Nhà môi giới sẽ khóa cứng khoản tiền đó cho đến khi giao dịch được thanh lý.

Sau khi giao dịch đóng, nhà môi giới sẽ mở lại số tiền đó. Sau đó số tiền đó lại được khả dụng trong tài khoản của bạn.

tien-ky-quy-trong-forex
Mối liên hệ giữa tiền ký quỹ, đòn bẩy và khối lượng giao dịch thực

Cách tính tiền ký quỹ trong Forex

Tùy thuộc vào cặp tiền cụ thể và nhà môi giới của bạn có thể có các yêu cầu ký quỹ, ví dụ như: 0,25%, 0,5%, 1%…

Tỷ lệ phần trăm (%) này được gọi là Yêu cầu ký quỹ.

Hãy xem xét vài ví dụ sau:

Ví dụ 1: Mở lệnh mua USD/CAD

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là đồng USD.

Để mua 1 Lot tiêu chuẩn cặp tỉ giá USD/CAD

Nếu giao dịch không có đòn bẩy, bạn sẽ cần 100.000 USD trong tài khoản.

Nhưng nếu giao dịch với đòn bẩy, và nhà môi giới của bạn Yêu cầu ký quỹ là 2%.

Như vậy, bạn chỉ cần 2% x 100.000 = 2.000 USD trong tài khoản.

Và 2.000 USD này được gọi là Ký quỹ bắt buộc để bạn mở và duy trì vị thế mua 1 Lot USD/CAD.

Sau khi giao dịch được mở, nhà môi giới sẽ khóa cứng khoản tiền 2.000 USD này của bạn.

cach-tinh-tien-ky-quy-usdcad

Ví dụ 2: Mở một lệnh mua GBP/USD

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn là đồng USD.

Để mua 1 Lot tiêu chuẩn cặp tỉ giá GBP/USD ở mức giá 1.3450.

Nếu giao dịch không có đòn bẩy, bạn sẽ cần 100.000 GBP tương đương với 134.500 USD trong tài khoản.

Nhưng nếu giao dịch với đòn bẩy, và nhà môi giới của bạn Yêu cầu ký quỹ là 2%.

Như vậy, bạn chỉ cần 2% x 134.500 = 2.690 USD trong tài khoản.

Và 2.690 USD này được gọi là Ký quỹ bắt buộc để bạn mở và duy trì vị thế mua 1 Lot GBP/USD.

Sau khi giao dịch được mở, nhà môi giới sẽ khóa cứng khoản tiền 2.690 USD này của bạn.

vi-du-cach-tinh-tien-ky-quy-gbpusd

Giải thích rõ hơn về cách tính

Khi giao dịch với đòn bẩy, số tiền ký quỹ sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của khối lượng giao dịch thực. Khối lượng % bao nhiêu là tùy theo quy đinh nhà môi giới của bạn

Số tiền ký quỹ được tính theo đồng tiền cơ sở của cặp tiền tệ được giao dịch.

Nếu đơn vị tiền cơ sở KHÁC với đơn vị tiền trong tài khoản giao dịch của bạn, thì ký quỹ sẽ được chuyển đổi sang mệnh giá đồng tiền trong tài khoản của bạn.

Cụ thể công thức để tính ký quỹ như sau:

Nếu đồng tiền cơ sở GIỐNG đồng tiền trong tài khoản của bạn thì:

Mức ký quỹ = (Khối lượng giao dịch thực) X (% yêu cầu ký quỹ)

Nếu đồng tiền cơ sở KHÁC đồng tiền trong tài khoản của bạn thì:

Mức ký quỹ = (Khối lượng giao dịch thực) X (% yêu cầu ký quỹ) X (tỉ giá đồng tiền cơ sở và đồng tiền trong tài khoản của bạn)

Nếu chưa nắm rõ lý thuyết về đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá thì bạn có thể tham khảo bài viết này nhé: Hướng dẫn chi tiết về một cặp tiền tệ

Nếu vẫn chưa hiểu phần lý thuyết này, bạn có thể xem lại 2 ví dụ trên nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu