Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex

Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex

Giới thiệu phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex

Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex hay còn gọi là công cụ tính khối lượng giao dịch Forex (một số người còn gọi là Phần mềm tính Lot Forex) là một máy tính tự động giúp bạn tính nhanh khối lượng để vào lệnh.

Khi sử dụng phần mềm này, bạn sẽ không cần dùng đến các Indicator tính khối lượng giao dịch nữa. Điều này hạn chế các rủi ro khi sử dụng các nền tảng như MT4, MT5.

Phần mềm tính khối lượng giao dịch Forex là một phần mềm rất tiện ích, nó không chỉ tính toán khối lượng giao dịch mà đồng thời còn tính toán cả số rủi ro cho tài khoản của bạn.

Bạn có thể tính toán rủi ro theo % tài khoản (ví dụ 2%) hoặc tính toán rủi ro theo một số tiền cụ thể (ví dụ $200).

Nếu chưa nắm rõ về khối lượng đơn vị tiền tệ bạn có thể tham khảo bài viết các quy định về Lot trong forex.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Nếu chưa biết sử dụng công cụ tính khối lượng này, bạn có thể làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: “Account Currency” là nơi chọn loại tiền của tài khoản của bạn, nếu đang sinh sống tại VN thì thường sử dụng đồng USD.

Bước 2“Account Balance” là số dư trong tài khoản của bạn, bạn có thể nhập hoặc không tùy ý. Nếu bạn nhập thông tin số dư, thì ở phần kết quả máy sẽ tính % rủi ro hoặc số tiền cụ thể theo% rủi ro trên tài khoản cho bạn.

Bước 3“Risk Percentage” là % rủi ro, bạn muốn lệnh này rủi ro bao nhiêu % tài khoản? Ví dụ 1%, 2%…

Trong trường hợp bạn muốn nhập một số tiền cụ thể thay vì số % tài khoản thì hãy bấm vào “Swap with Money”. Sau đó nhập số tiền, ví dụ $100, $200…

Bước 4“Stop Loss in Pips” là khoảng cách dừng lỗ. Khoảng cách dừng lỗ của bạn là bao nhiêu Pip? Hãy điền vào đây.

Bước 5“Currency Pair” là cặp tiền mà bạn đang cần tính toán.

Bước 6: “Price For USD/XXX” hoặc máy có thể hiện khác là “Price For XXX/USD” đây là tỉ giá của đồng USD và đồng định giá trong cặp tiền.

Nếu bạn chọn những cặp tiền có đồng USD là đồng định giá (đồng USD đứng sau), ví dụ EUR/USD, GBP/USD…thì máy tính sẽ không hiện bước 6 này.

Nếu bạn chọn những cặp tiền mà đồng định giá không phải là đồng USD, ví dụ EUR/JPY, AUD/NZD… lúc này bạn phải nhập tỷ giá của đồng USD và đồng định giá.

Bước cuối cùng: Hãy bấm “Calculate” và máy tính sẽ cho bạn kết quả. Nếu muốn nhập lại, hãy bấm “Clear”

Vậy là xong rồi, đây là một phần mềm khá đơn giản đúng không?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu