FED là gì? Tại sao Trader nên quan tâm đến Fed?

Là một forex trader, chắc không ai không biết đến FED là gì (hay còn gọi là Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ). Bởi đơn giản, đồng USD được coi như đồng tiền VUA trong thị trường ngoại hối.

Một trong những nguyên nhân đằng sau những biến động của đồng USD đó chính là FED. Những quyết định mà FED ban hành có tác động rất lớn đến thị trường ngoại hối nói chung và luôn được trader theo dõi chặt chẽ.

Vậy FED là gì? Tại sao tổ chức này lại có sức ảnh hưởng đến vậy trong thị trường Forex?

FED là gì ?

FED được viết tắt từ tên tiếng Anh “Federal Reserve System”, dịch sang tiếng Việt là “Cục Dự trữ Liên bang” hay “Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ” và cũng là Ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. 

Ngân hàng trung ương là một tổ chức tài chính có nghĩa vụ giám sát, điều tiết hệ thống tài chính và chính sách tiền tệ của một đất nước. FED được xem như một ngân hàng trung ương độc lập và là tổ chức tài chính quyền lực nhất thế giới. 

Trong khi Bộ Tài chính Mỹ phát hành tiền xu thì FED in và quản lý tiền giấy với các mệnh giá 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất từng được FED phát hành để lưu hành công khai là tờ 10,000 USD.

fed-la-gi
Fed là gì?

Lịch sử hình thành của FED 

Trong khoảng thời gian từ 1862 đến 1913, hệ thống ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ được hình thành theo Đạo luật Ngân hàng quốc gia 1863.

Trải qua một loạt các biến động, đặc biệt vào năm 1907, hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đã nhiều lần rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao còn thị trường chứng khoán thì giảm sâu. Người dân bắt đầu hoang mang và họ đã thực hiện rút tiền hàng loạt tại các ngân hàng. 

Nhận thấy những yếu kém của hệ thống tài chính lúc đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu cải cách và thiết lập một cơ chế giám sát ngân hàng hiệu quả hơn cơ chế cũ. Theo đó, việc thành lập ngân hàng trung ương là cần thiết để điều phối thị trường và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính. 

Điều này dẫn tới sự ra đời của FED. Dựa trên đạo luật “Federal Reserve Act” (Đạo luật Dự trữ liên bang Hoa Kỳ), FED đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/12/1913.

chu-tich-fed-Jerome-Powell
Chủ tịch Fed nhiệm kỳ hiện tại Jerome Powell

Cơ cấu tổ chức của FED

Cơ cấu tổ chức của FED gồm 4 cấp: 

 1. Hội đồng thống đốc (HĐTĐ) gồm 7 thành viên
 2. Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC)
 3. 12 ngân hàng dự trữ liên bang (Federal Reserve Banks)
 4. Các ngân hàng thành viên

Trong đó, mỗi cấp có tư cách pháp lý khác nhau: 

 1. Hội đồng thống đốc là cấp chủ chốt trong bộ máy của FED, độc lập với chính phủ liên bang và chịu trách nhiệm xây dựng và cụ thể hoá chính sách tiền tệ. Đồng thời, HĐTĐ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của 12 Ngân hàng dự trữ liên bang và hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ nói chung.
 2. Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) là cơ quan thiết lập và thực thi các chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trên thị trường mở. 
 3. 12 ngân hàng dự trữ liên bang (Federal Reserve Banks) là 12 ngân hàng tư nhân hoạt động độc lập, tọa lạc ở các thành phố khác nhau ở Mỹ. 
 4. Các ngân hàng thành viên là các ngân hàng trên khắp thế giới cùng tham gia vào tổ chức FED. 

Bản chất của FED 

Bản chất của FED là một ngân hàng trung ương có tính độc lập. Với cơ cấu tổ chức 4 cấp, mọi quyết định của FED đều nhằm phục vụ cho nhu cầu kinh tế thị trường. Sự độc lập của FED thể hiện ở 3 mặt sau: 

 1. Độc lập về chính sách: FED chỉ chịu trách nhiệm trước Quốc Hội Hoa Kỳ và có nhiệm vụ điều trần định kỳ trước Ủy ban Tài chính của Quốc hội Hoa Kỳ. Việc ban hành các chính sách tiền tệ của FED không cần phải thông qua hoặc phê chuẩn bởi Tổng thống hoặc bất cứ cơ quan hành pháp hoặc lập pháp nào. 
 2. Độc lập về tài chính: FED có ngân sách hoạt động độc lập và có doanh thu từ các tài sản nắm giữ nên FED không nhận bất cứ kinh phí nào từ Quốc hội Mỹ. Ngược lại, hàng năm FED đều chia cổ tức là 6% cho chính phủ Hoa Kỳ. 
 3. Độc lập về nhân sự: Các thành viên trong hội đồng của FED có nhiệm kỳ rất dài là 14 năm. Hội đồng quản trị làm việc qua nhiều nhiệm kỳ Tổng thống và Quốc hội (trừ khi bị phế truất bởi Tổng thống).

Vai trò và nhiệm vụ của FED là gì?

FED được thành lập nhằm đảm bảo sự ổn định cho hệ thống tài chính tiền tệ của nước Mỹ. Các quyết sách được FED đưa ra không phục vụ bất kỳ nhóm lợi ích nào mà chỉ phục vụ cho lợi ích của người dân và cộng đồng. 

Vai trò của FED

Fed phải chịu trách nhiệm trước công chúng, cũng như trước Quốc hội Hoa Kỳ. Việc điều trần của FED trước Quốc hội được thực hiện định kỳ hàng năm. Tất cả các báo cáo tài chính do FOMC công bố đều được kiểm toán độc lập mỗi năm một lần để đảm bảo sự minh bạch. 

FED đóng vai trò như là cơ quan giám sát kinh tế Mỹ và là chủ thể trực tiếp tác động tới tình hình kinh tế Mỹ và thế giới. Những chính sách mà FED ban hành có vai trò quan trọng trong việc điều tiết chính sách tiền tệ của Mỹ, giúp nền kinh tế ổn định và phát triển.

FED cũng đóng vai trò là người cho vay cuối cùng. Khi các ngân hàng thành viên rơi vào tình trạng kiệt sức thì họ sẽ tìm đến FED như một ”cứu cánh” cuối cùng để vay tiền và thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

Đồng thời, FED còn có vai trò then chốt trong việc vận hành hệ thống thanh toán cho các tổ chức lưu ký, chính phủ Mỹ và các tổ chức chính thức của nước ngoài. 

Nhiệm vụ của FED

Chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ là nội dung cốt lõi định hướng hoạt động của FED. Với vai trò là ngân hàng trung ương của Mỹ, FED có nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách lành mạnh, chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ và giám sát hệ thống ngân hàng.

Cụ thể như sau: 

 1. Thực hiện chính sách tiền tệ: Ổn định giá trị đồng tiền (lạm phát) bao gồm tác động lên việc cung tiền và cấp tín dụng. Đảm bảo tạo việc làm tối đa và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. 
 2. Đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống tài chính bằng cách quản lý và giám sát các tổ chức tài chính, ngân hàng. 
 3. Cung cấp dịch vụ thanh toán trên lãnh thổ và phân phối tiền mặt cho các ngân hàng.
 4. Duy trì sự ổn định của nền kinh tế, quản lý các rủi ro hệ thống có thể phát sinh trên thị trường tài chính. 
 5. Bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với tín dụng và phát triển kinh tế của địa phương thông qua các hoạt động cộng đồng và phi lợi nhuận. 

Trong những nhiệm vụ nêu trên, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được 2 mục tiêu là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. 

Các công cụ thực thi chính sách tiền tệ của FED 

Theo truyền thống, FED sử dụng ba công cụ để vận hành chính sách tiền tệ: 

 1. Nghiệp vụ điều hành hoạt động thị trường mở – OMO (Open Market Operations)
 2. Yêu cầu dự trữ bắt buộc (Reserve requirements)
 3. Lãi suất chiết khấu (Discount rate)

Trong đó: 

OMO là công cụ quan trọng và được dùng thường xuyên nhất. 

 • Nghiệp vụ này được thực hiện bằng cách mua và bán các loại giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ (ví dụ: trái phiếu chính phủ). 
 • Khi FED mua trái phiếu sẽ làm tăng lượng tiền lưu thông, lãi suất giảm, chi tiêu và vay ngân hàng tăng. Ngược lại, khi FED bán trái phiếu sẽ làm giảm lượng tiền lưu thông, khiến lãi suất tăng và vay nợ ngân hàng trở nên khó hơn.

Yêu cầu lượng tiền mặt dự trữ là công cụ thứ hai. FED quy định các ngân hàng thương mại dự trữ một lượng tiền nhất định dưới dạng tiền mặt hoặc tiền gửi tại FED. 

Công cụ cuối cùng là lãi suất chiết khấu. Các ngân hàng thành viên vay tiền từ FED theo lãi suất mà FED ấn định, gọi là lãi suất chiết khấu. FED có thể thay đổi hai mức lãi suất: lãi suất tính cho người đi vay và lãi suất trả cho người gửi tiền. 

Vì sao FED lại có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu?

Sau chiến tranh thế giới thứ II, đồng USD trở thành loại tiền dự trữ trên toàn thế giới, chiếm vị trí chi phối trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Hầu hết các mặt hàng quan trọng trên thị trường như dầu mỏ, kim loại quý,… đều được định giá bằng USD. 

Trong khi đó, Mỹ là nền kinh tế, tài chính lớn và có vai trò dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu. 

FED là cơ quan duy nhất trên thế giới được phép in tiền USD và tăng giảm lãi suất tiền tệ thông qua hoạt động mua bán USD và các ngoại tệ khác. Ngoài ra, FED cũng còn là nơi trữ vàng nhiều nhất với trữ lượng lên tới 25% trong tổng lượng vàng trên thế giới. 

Do đó, bất cứ động thái nào của FED trong việc tăng hay giảm lãi suất cũng có tác động lớn tới nền kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. 

Nhà giao dịch phải làm gì khi FED thay đổi lãi suất ? 

Lãi suất có tầm quan trọng hàng đầu đối với các trader Forex bởi vì chúng có ảnh hưởng lớn đến sự tăng hay giảm giá của cặp tiền tệ. Không có phương pháp nào dự đoán chính xác về quyết định lãi suất mà FED có thể điều chỉnh. Điều  này buộc các trader phải biết tự bảo vệ mình khi tham gia thị trường Forex. 

Trước hết, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế thiệt hại ở mức tối thiểu nhất. 

Thứ hai, hãy luôn cố gắng cập nhật chính sách tiền tệ và nhiều tin tức khác từ FED. Bạn có thể làm được điều này bằng cách: 

 • Theo dõi các cuộc họp định kỳ của FOMC. Thông thường, các chính sách và lãi suất của FED sẽ được bàn luận trong các cuộc họp này. Dựa vào các thông tin trước và sau cuộc họp, bạn có thể dự đoán về thị trường và đưa ra các quyết định kịp thời. 
 • Ghi chú về lịch họp và các buổi hội thảo trực tuyến hàng tuần của FED. Trader có thể xem lịch này trên một số website miễn phí, ví dụ như Forexfactory, trading view hoặc investing… 

Thứ ba, kết hợp các thông tin chắt lọc được từ FED với các tin tức khác từ thị trường. Việc này giúp bạn có thêm dữ liệu để phân tích, từ đó đưa ra chính kiến riêng của mình.  

Thứ tư, bạn có thể chọn giao dịch vào thời điểm tin tức được công bố hoặc chờ đợi sự ổn định của cặp tiền tệ sau khi kết quả lãi suất được công bố. 

Và thêm một điều nữa, bạn cũng nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Thay vì chỉ tập trung vào cặp tiền tệ liên quan đến USD thì bạn nên chia nhỏ đầu tư vào các cặp tiền liên quan đến các đồng tiền khác.

Kết luận 

Hi vọng với những thông tin trong bài viết này bạn đã nắm được khái niệm FED là gì và cách FED hoạt động như nào.

Nói chung là FED không phải là một tổ chức bí mật, bạn luôn có thể theo dõi và cập nhật những tin tức từ FED. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc phân tích và giao dịch forex.

Đặc biệt nếu bạn là một tarder theo trường phái phân tích cơ bản thì FED chính là một trong những nguồn thông tin không thể thiếu cho quá trình phân tích. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu