Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Giao dịch Forex, chứng khoán, hàng hóa, Hợp đồng tương lai và Quyền chọn có những tiềm năng lợi nhuận lớn, nhưng cũng có những rủi ro tiềm ẩn lớn.

Tỉ lệ sử dụng đòn bẩy cao có thể mang lại rủi ro lớn hơn, bạn nên nhận thức được những rủi ro và sẵn sàng chấp nhận khi giao dịch vứi đòn bẩy.

Giao dịch có mức độ rủi ro thua lỗ cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Tốt nhất bạn không nên giao dịch bằng tiền đi vay hoặc tiền bạn không thể mất.

Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang Blog này được cung cấp dưới dạng giáo dục, bình luận thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.

Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào, cũng như không liên quan đến bất kỳ khoản lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin trên Blog này.

Menu