Các loại lệnh BUY, SELL trong Forex

Các lệnh BUY, SELL trong forex là các đơn đặt hàng trên nền tảng giao dịch của nhà môi giới của bạn, để yêu cầu mở hoặc đóng một giao dịch nào đó.

Nói đơn giản hơn, các lệnh BUY, SELL trong forex đề cập đến việc bạn sẽ tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch nào đó.

Các nhà môi giới khác nhau có thể sẽ chấp nhận các loại lệnh khác nhau, nên hãy chắc chắn rằng bạn biết nhà môi giới của bạn chấp nhận những loại lệnh nào nhé.

Các loại lệnh BUY, SELL cơ bản

Các loại lệnh BUY, SELL cơ bản được chia thành hai nhóm:

 1. Lệnh thị trường: lệnh được thực hiện ngay lập tức so với giá mà nhà môi giới của bạn đang cung cấp.
 2. Lệnh chờ xử lý: lệnh sẽ được thực hiện sau đó với mức giá do bạn chỉ định.

Các loại lệnh khác nhau trong mỗi nhóm (đây chỉ là những loại lệnh cơ bản phổ thông, còn nhiều loại lệnh “lạ và ít phổ biến” tôi không nhắc tới):

Lệnh thị trường có:

 • Buy
 • Sell

Lệnh chờ xử lý có:

 • Buy Limit
 • Buy Stop
 • Sell Limit
 • Sell Stop

1. Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện có .

Ví dụ cặp tỷ giá EUR/USD đang được báo giá là SELL = 1,2140 và BUY 1,2142.

Nếu bạn muốn mua EUR/USD tại thị trường, thì nhà môi giới sẽ bán cho bạn với giá 1,2142.

Bạn sẽ nhấp vào nút BUY và nền tảng giao dịch của bạn sẽ ngay lập tức thực hiện lệnh BUY ở mức giá chính xác đó.

Xin lưu ý rằng tùy thuộc vào điều kiện thị trường, đôi khi sẽ khác một chút xíu giữa giá bạn thấy và giá lệnh thực sự được khớp, vì một lý do nào đó mà  thời gian khớp lệnh bị trễ chẳng hạn, nhưng về cơ bản đây là lệnh khớp ngay.

Khi bạn đặt một lệnh thị trường, bạn không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với mức giá mà lệnh thị trường của bạn thực sự sẽ khớp.

2. Lệnh giới hạn (Limit Order) BUY LIMIT và SELL LIMIT

Lệnh giới hạn cơ bản có 2 loại: BUY LIMIT và SELL LIMIT.

Lệnh MUA giới hạn (BUY LIMIT) là lệnh được đặt để mua ở một mức giá cụ thể, nhưng mức giá đó phải ở dưới mức giá thị trường hiện tại

Lệnh BÁN giới hạn (SELL LIMIT) là lệnh được đặt để bán ở một mức giá cụ thể, nhưng mức giá đó phải ở trên mức giá thị trường hiện tại

Khi thị trường đạt đến “mức giá giới hạn” bạn đã đặt, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt.

lenh-gioi-han-buy-limit-va-sel-limit
Lệnh sell limit và buy limit

Xem hình minh họa bên trên bạn có thể thấy:

Xét về lệnh BUY LIMIT

Đường màu xanh lá cây là mức giá mà bạn muốn mua, và nó đang nằm dưới mức giá hiện tại. Nếu bạn muốn mua tại mức giá này, bạn sẽ đặt một lệnh giới hạn MUA (BUY LIMIT) tại đây. Để lệnh này được kích hoạt, trước tiên giá sẽ phải giảm xuống mức giá này. Sau khi lệnh đã kích hoạt, nếu giá tăng lên theo kế hoạch thì bạn đã thành công.

Như bạn có thể thấy, nếu lệnh giới hạn thành công như kế hoạch, thì bạn đã mua được mức giá tốt hơn giá hiện tại, điều này đặc biệt có lợi cho tỉ lệ Risk/Reward. Chính vì thế, những Trader chuyên nghiệp thường rất thích loại lệnh này.

Xét về lệnh SELL LIMIT

Đối ngược với lệnh BUY LIMIT. Đường màu ĐỎ là mức giá mà bạn muốn BÁN XUỐNG, và nó đang nằm TRÊN mức giá hiện tại. Nếu bạn muốn BÁN tại mức giá này, bạn sẽ đặt một lệnh giới hạn BÁN (BUY LIMIT).

Để lệnh này được kích hoạt, trước tiên giá sẽ phải TĂNG LÊN mức giá này. Sau khi lệnh đã kích hoạt, nếu giá GIẢM XUỐNG theo kế hoạch thì bạn đã thành công.

Cũng giống như lệnh BUY LIMIT, lệnh SELL LIMIT giúp bạn BÁN được ở mức giá tốt hơn giá hiện tại, điều này đặc biệt có lợi cho tỉ lệ Risk/Reward.

Ví dụ cụ thể:

EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1,1250. Bạn muốn bán khống nếu giá đạt 1.1280.

Bạn có thể ngồi trước màn hình và đợi nó chạm mức 1.1280 (tại thời điểm giá lên tới 1.1280 bạn sẽ nhấp vào nút SELL và lệnh thị trường được kích hoạt).

Hoặc phương án khác là bạn có thể đặt một lệnh SELL LIMIT ở mức 1.1280 (sau đó bạn có thể rời khỏi máy tính đi làm việc khác).

Nếu giá tăng lên 1.1280, nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện lệnh SELL ở mức giá tốt nhất hiện có (1.1280).

Tóm lại

Bạn sẽ sử dụng lệnh BUY LIMIT và SELL LIMIT khi bạn tin rằng giá sẽ đảo chiều khi chạm mức giá bạn đã chỉ định.

 • Lệnh BUY LIMIT là lệnh MUA ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.
 • Lệnh SELL LIMIT là lệnh BÁN ở mức giá CAO hơn giá thị trường hiện tại.

3. Lệnh dừng (Stop Entry Order) BUY STOP và SELL STOP

Lệnh dừng “Stop Order” là loại lệnh sẽ thực hiện khi giá đạt đến mức giá mà bạn chỉ định (gọi là giá STOP, dịch thành giá dừng nghe nó hơi kỳ kỳ).

Bạn sẽ sử dụng lệnh dừng khi bạn chỉ muốn mua sau khi giá tăng đến mức giá mà bạn chỉ định hoặc chỉ bán sau khi giá giảm xuống mức giá mà bạn chỉ định.

Lệnh STOP là lệnh được đặt để mua trên mức giá thị trường hiên tại hoặc bán dưới mức giá thị trường hiện tại.

 • Bạn đặt lệnh “BUY STOP” để mua với giá cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh này được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc đi qua giá bạn chỉ định, gọi là mức giá DỪNG MUA.
 • Bạn đặt lệnh “SELL STOP” để bán với giá THẤP HƠN giá thị trường hiện tại và lệnh này được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc đi qua giá mà bạn chỉ định, gọi là mức giá DỪNG BÁN.
lenh-dung-mua-buy-stop-va-sell-stop
Lệnh sell stop và buy stop

Xem hình minh họa bên trên bạn có thể thấy:

Lệnh BUY STOP:

Đường màu xanh lá cây là mức giá mà bạn muốn mua, và nó đang NẰM TRÊN mức giá hiện tại. Nếu bạn muốn mua tại mức giá này, bạn sẽ đặt một lệnh giới hạn BUY STOP.

Để lệnh này được kích hoạt, trước tiên giá sẽ phải TĂNG đến mức này. Sau khi lệnh đã kích hoạt, nếu giá tiếp tục tăng lên theo kế hoạch thì bạn đã thành công.

Như vậy, nếu đặt lệnh BUY STOP thì bạn sẽ “phải” mua mức giá cao hơn giá hiện tại, xét về tỉ lệ Risk/Reward thì đặt lệnh này là bất lợi. Tuy nhiên, nó lại tận dụng được đà tăng của thị trường, nghĩa là khả năng cao là bạn sẽ có lãi ngay khi vào lệnh.

Lệnh SELL STOP:

Đường màu ĐỎ là mức giá mà bạn muốn BÁN, và nó đang NẰM DƯỚI mức giá hiện tại. Nếu bạn muốn BÁN tại mức giá này, bạn sẽ đặt một lệnh giới hạn SELL STOP.

Để lệnh này được kích hoạt, trước tiên giá sẽ phải GIẢM đến mức này. Sau khi lệnh đã kích hoạt, nếu giá tiếp tục GIẢM XUỐNG theo kế hoạch thì bạn đã thành công.

Như vậy, nếu đặt lệnh SELL STOP thì bạn sẽ “phải” BÁN mức giá THẤP hơn giá hiện tại, xét về tỉ lệ Risk/Reward thì đặt lệnh này là bất lợi. Tuy nhiên, nó lại tận dụng được đà GIẢM của thị trường, nghĩa là khả năng cao là bạn sẽ có lãi ngay khi vào lệnh.

Xét ví dụ cụ thể:

GBP/USD hiện đang giao dịch ở mức 1,3350 và tăng lên. Bạn tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng tiếp nếu nó chạm mức 1.3400.

Bây giờ, bạn có 2 phương án để lựa chọn:

 1. Ngồi trước máy tính và chờ xem giá có lên được 1.3400 hay không, nếu giá lên được mức này thì bạn sẽ bấm nút MUA và bạn sẽ được khớp lệnh.
 2. Đặt một lệnh BUY STOP ở mức giá 1.3400 và đi câu cá.

Nếu bạn đang ở hành tinh này cùng với tôi, thì tôi tin là 99% bạn sẽ chọn phương án 2 giống tôi.

4. Lệnh cắt lỗ (STOP LOSS)

Lệnh cắt lỗ STOP LOSS là một lệnh đóng vị thế nếu giá thị trường đạt đến một mức giá cụ thể, mà nếu giá đến đó, bạn tin là mình đã sai và nên thoát khỏi lệnh. Lệnh cắt lỗ là một loại lệnh được đi kèm bổ sung trong lệnh giao dịch.

Nếu bạn đang ở trong một vị thế BUY thì đó chính là một lệnh SELL STOP.

Nếu bạn đang ở trong một vị thế SELL, thì đó chính là một lệnh BUY STOP.

Ví dụ cụ thể:

Bạn đã mua EUR/USD ở mức 1,1250. Để hạn chế thua lỗ ở mức bạn nghĩ mình đã sai, bạn đặt lệnh cắt lỗ STOP LOSS ở mức 1,1200.

Điều này có nghĩa là nếu EUR/USD không tăng lên như kế hoạch mà lại giảm xuống 1,1200 , nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện lệnh SELL STOP ở mức 1,1200 và đóng vị thế của bạn, vậy là bạn lỗ 50 Pips.

Lời khuyên: Hãy đặt lệnh cắt lỗ với tất cả các lệnh, cho dù bất cứ giá nào, bạn hãy quyết định điểm dừng lỗ ngay khi vào lệnh.

Lưu ý: lệnh STOP LOSS không được đảm bảo 100% là sẽ cắt lỗ đúng mức giá mà bạn chỉ định. Trong một số trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản kém, lệnh dừng lỗ có thể được khớp cách khá xa so với điểm dừng mà bạn chỉ định. Nếu cảm thấy lệnh khớp quá bất hợp lý thì tốt nhất hãy liên hệ vơi nhà môi giới của bạn

5. Lệnh chốt lời (Take Profit)

Cũng giống như lệnh cắt lỗ, lệnh chốt lời là lệnh yêu cầu đóng vị thế nếu giá chạm mức chốt lời theo kế hoạch. Đây là mức giá mà bạn tin là “đến đấy là ăn đủ rồi”.

Lệnh chốt lời là một loại lệnh đi kèm trong lệnh giao dịch.

Nếu bạn đang trong một vị thế BUY thì đó chính là một lệnh SELL LIMIT.

Nếu bạn đang trong một vị thế SELL, thì đó chính là một lệnh BUY LIMIT.

Ví dụ:

Bạn đã Buy EUR/USD ở mức giá 1,1250 và bạn tin là thị trường sẽ di chuyển lên 1.1300. Lúc đó bạn sẽ đặt lệnh chốt lời ở mức 1,1300.

Nếu giá tăng đúng như dự đoán lên 1.1300 thì lệnh SELL LIMIT sẽ được kích hoạt và bạn đã chốt lời ở mức 1.1300.

Như vậy bạn có lợi nhuận là: 1.1300 – 1.1250 = 50 Pips

Lưu ý là nếu thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản không bình thường thì lệnh chốt lãi có thể không chính xác 100% như mức giá bạn chỉ định

6. Lệnh Trailing Stop

cac-loai-lenh-BUY-SELL-trong-forex-trailing-stop
Các loại lệnh BUY, SELL trong Forex: lệnh Trailing stop

Trailing stop là lệnh cắt lỗ được treo theo vị thế đang mở và nó sẽ tự động di chuyển khi lợi nhuận di chuyển bằng hoặc cao hơn mức bạn chỉ định.

Trailing stop là một loại lệnh cắt lỗ gắn với một giao dịch di chuyển khi giá dao động .

Giả sử bạn đã quyết định bán USD/JPY ở mức 90,80 với điểm Trailing Stop là 20 pips.

Điều này có nghĩa là ban đầu, mức dừng lỗ của bạn là 91,00. Nếu giá giảm xuống và chạm 90,60, điểm dừng của bạn sẽ di chuyển xuống 90,80. Nếu giá giảm xuống và chạm 90,40, điểm dừng của bạn sẽ di chuyển xuống 90,60…và cứ tiếp tục như thế.

Giao dịch của bạn sẽ vẫn mở miễn là giá không đi ngược quá 20 pips và chạm điểm dừng lỗ.

Khi giá thị trường chạm mức giá Trailing stop của bạn, lệnh STOP LOSS sẽ được kích hoạt và vị thế của bạn sẽ được đóng.

Lệnh STOP so với lệnh LIMIT

Những bạn Trader mới thường nhầm lẫn lệnh STOP với lệnh LIMIT vì cả hai đều là lệnh chờ và đều xác định một mức giá.

Cả hai loại lệnh đều cho phép Trader thông báo cho nhà môi giới của họ biết rằng họ sẵn sàng giao dịch ở mức giá nào trong tương lai.

Sự khác biệt của hai lệnh này nằm ở mục đích và kế hoạch giao dịch của bạn.

Lệnh STOP

Lệnh Stop kích hoạt một lệnh khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá STOP được chỉ định.

Ví dụ: EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1250, bạn có một lệnh BUY STOP ở mức 1.1280. Khi giá đạt 1.1280, lệnh của bạn sẽ được kích hoạt. Nhưng đôi khi có thể lệnh sẽ không khớp đúng 1.1280, nó có thể lệch một vài pips nếu thị trường biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp.

Về cơ bản, đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức giá STOP, tệ hơn giá STOP hoặc đôi khi tốt hơn giá STOP. Tất cả phụ thuộc vào mức độ biến động của thị trường tại thời điểm đạt đến mức giá STOP.

Hãy coi giá STOP của bạn đơn giản là ngưỡng để lệnh của bạn thực hiện. Mức giá chính xác mà lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm khớp lệnh.

Lệnh LIMIT

Lệnh SELL LIMIT được thực hiện ở mức giá CAO HƠN mức giá hiện tại.

Lệnh BUY LIMIT được thực hiện ở mức giá THẤP HƠN mức giá hiện tại.

Ví dụ: EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.1250, bạn có một lệnh BUY LIMIT để mua ở mức 1.1200. Đơn đặt hàng của bạn sẽ không được thực hiện trừ khi giá hạ xuống 1.1200 hoặc thấp hơn.

Một nhược điểm của lệnh LIMIT là thị trường có thể không bao giờ đạt đến giá LIMIT của bạn, vì vậy lệnh của bạn có thể sẽ không bao giờ được kích hoạt.

Trong ví dụ trên, EUR/USD có thể sẽ không giảm xuống tới 1.1200 trước khi tăng vọt. Vì vậy, mặc dù bạn đã đoán đúng hướng thị trường nhưng lệnh của bạn không bao giờ được kích hoạt vì bạn đang cố gắng mua với giá rẻ hơn từ thị trường. Lúc này bạn chỉ có thể đứng xem EUR/USD tăng vọt và tiếc nuối vì không có lệnh.

Tóm lược

Các loại lệnh BUY, SELL cơ bản trong Forex mà một Trader cần biết bao gồm: Market Order, Limit Entry, Stop Entry, Stop Loss, và Trailing Stop.

Để tham gia thị trường ngay lập tức, bạn sẽ dùng lệnh Market Order

Để cắt lỗ bạn sẽ dùng lệnh Stop Loss.

Để chạy theo xu hướng ăn con sóng dài bạn sẽ dùng lệnh Trailing Stop.

Để chốt lãi tự động bạn sẽ dùng lệnh Take Profit

Để mở một vị trí trong tương lai, bạn có thể sử dụng các lệnh đang chờ xử lý sau:

 • “ BUY STOP ” để mở một LỆNH MUA với mức giá cao hơn giá hiện tại.
 • “ SELL STOP ” để mở một LỆNH BÁN với mức giá thấp hơn giá hiện tại.
 • “ BUY LIMIT ” để mở một LỆNH MUA với mức giá thấp hơn so với mức giá hiện tại.
 • “ SELL LIMIT ” để mở một LÊNH BÁN với mức giá cao hơn so với mức giá hiện tại.

Và đây là những ưu và nhược điểm khi sử dụng lệnh Limit và lệnh thị trường Market Order.

 • Nếu bạn đặt lệnh MUA NGAY (Market Order), bạn sẽ phải trả giá cao hơn để mua. Đây được gọi là “Market Order” vì nó sẽ khớp lệnh ngay giá thị trường hiện tại.
 • Nếu bạn muốn mua giá tốt hơn thì bạn sẽ sử dụng “Limit Order”. Vấn đề với lệnh Limit là bạn phải kiên nhẫn và đôi khi giá không giảm đến điểm Limit và lệnh Limit của bạn không bao giờ được khớp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu